Voordelen en nadelen

Als u meedoet, wordt uw zoon getest op ALD. De ziekte kan dan op tijd worden ontdekt en behandeld.

De SCAN-studie is belangrijk om in de toekomst jongens in het hele land te kunnen testen op ALD. Door mee te doen aan de SCAN-studie helpt u mee aan het verbeteren van de hielprik.

ALD is een erfelijke ziekte. Dit betekent dat als bij uw zoon ALD wordt ontdekt, er een kans is dat andere gezinsleden de ziekte ook hebben. Als bij uw zoon ALD wordt ontdekt zal verder onderzoek aan gezinsleden worden aangeboden.

Er bestaat een zeer kleine kans dat de uitslag van de hielprik niet afwijkend is, terwijl uw kind wel een van de ziektes heeft. Dit geldt voor alle ziektes waarop wordt gescreend in de hielprik, dus ook voor ALD.

Laatst aangepast | 27/11/2020