Wetenschappelijke publicatie PANDA-studie

“De hielprik nu en in de toekomst: Meningen van ouders en professionals”.

Doel van de PANDA-studie is om meer inzicht te krijgen in de houding van verschillende belanghebbenden tegenover huidige en toekomstige uitbreidingen van de hielprik.

De onderzoekers van de PANDA-studie hebben interviews gehouden onder zorgprofessionals, beleidsmakers en ouders van kinderen met normale en afwijkende hielprikresultaten. De SCAN-onderzoeksgroep heeft hieraan meegewerkt.

Uit deze studie kwamen twee soorten perspectieven naar voren onder belanghebbenden: een “gerichte” versus “brede” kijk op gezondheidswinst en individuele ouderlijke autonomie.

Om het draagvlak van professionals, ouders en samenleving voor het programma zo groot mogelijk te maken, is het van belang dat in ieder geval belanghebbenden met verschillende opvattingen gehoord worden.

Een Nederlandse samenvatting van de eerste resultaten is hier te lezen:

Het artikel over de studie is recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Pediatrics. Het volledige artikel (in het Engels) is te lezen via deze link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.706394/full

Laatst aangepast | 21/12/2021