Informatieavonden verloskundigen en screeners

Op 22 en 28 mei zijn in de Jaarbeurs Utrecht twee deskundigheidsbevordering informatieavonden georganiseerd over de SCAN-studie. Het doel van deze bijeenkomst was de professionals in de deelnemende provincies te informeren over ALD en de SCAN-studie. Gedurende de bijeenkomsten zorgden het enthousiasme en de toewijding waarmee de aanwezigen meedachten met de sprekers voor een inspirerende en leerzame omgeving.

Dr. Stephan Kemp, de onderzoeksleider van de SCAN-studie, gaf een historisch overzicht van het proces dat ertoe heeft geleid dat ALD in de VS is opgenomen in de hielprik. Daarbij legde hij uit hoe dat mede heeft geleid tot de pilot naar het toevoegen van ALD aan de Nederlandse hielprik.

Dr. Marc Engelen kinderneuroloog van het Amsterdam UMC, ging in zijn lezing uitvoerig in op de ziekte en de behandelmogelijkheden.

Drs. Rinse Barendsen, uitvoerend arts-onderzoeker van de SCAN-studie, vertelde over de opzet van de SCAN-studie. De studie is gericht op het opsporen van jongens met ALD. Hiervoor is een in de wereld uniek screeningsproces ontwikkeld (Presentatie Rinse Barendsen).

Drs. Rendelien Verschoof, medisch adviseur bij RIVM-DVP, gaf een overzicht van de invloed van de SCAN-studie op professionals in de hele keten; van verloskundige, screener en screeningslab tot huisarts en kinderarts (Presentatie Rendelien Verschoof).

Laatst aangepast | 27/11/2020