Einde SCAN-studie per 31 december 2021

De pilot screening op ALD zal op 31 december 2021 eindigen.

Het doel van deze pilot was om antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk is om een aandoening toe te voegen aan de neonatale hielprikscreening waarbij alleen jongens worden gescreend.

De ervaring na bijna een jaar screenen op ALD heeft uitgewezen dat dit mogelijk is. De gebruikte test blijkt effectief te zijn voor het opsporen van alleen jongens met ALD.

De resultaten van de pilot zullen worden gerapporteerd aan ZonMw en het ministerie van VWS. Ondertussen zal worden toegewerkt naar toevoeging van ALD aan de landelijke hielprikscreening.

Laatst aangepast | 16/12/2021