Informatie voor Zorgverleners en Screeners

Informatiefolder ALD screening

Aanstaande ouders ontvangen de informatiefolder over de SCAN-studie samen met de folder ‘Screening bij Pasgeborenen’ van het RIVM in de... [...]

De SCAN-studie

Op 1 december jl. is gestart met de voorbereidingen voor de SCAN-studie (SCreening op ALD in Nederland). Het doel van... [...]