Informatie voor Zorgverleners en Screeners

De SCAN-studie

Het testen op ALD met de hielprik is nieuw in Nederland. Daarom is het belangrijk om het hele proces eerst... [...]

Wat is ALD?

ALD is een zeldzame, erfelijke metabole ziekte. Jongens met ALD kunnen ernstige schade krijgen aan hun bijnieren en hersenen. Zij... [...]

De uitslag

De uitslag van de hielprik is vrijwel altijd binnen vijf weken bekend. Dat geldt ook voor de extra test op... [...]